donderdag 24 februari 2005

Imagebuilding

Het belangrijkste is de experience... smell, taste, sight, sound, touch. Het product is ondergeschikt aan de ervaring. De consument moet actief en emotioneel betrokken zijn en waarde en betekenis toekennen aan de gewaarwording. De belevenis economy versterkt het belang van een corporate identity, de businessbijbel van de bedrijfsreligie welke de consument legitimeert fors te betalen voor deze ervaring.
Het imago van de onderneming is hier onlosmakelijk mee verbonden. Door de nadruk te leggen op het imago in plaats van het product, worden de beperkingen van het gebruik te medium verdoezeld. Het is immers nog steeds niet mogelijk om een parfum te ruiken of de schokdempers van de auto te voelen via de TV. De vraag is natuurlijk waar het imago ophoudt en het product ooit begint.